Privatliv

Personvern

1. En oversikt over databeskyttelse

Generell informasjon

Følgende informasjon vil gi deg en lett å navigere oversikt over hva som vil skje med dine personlige data når du besøker nettstedet vårt. Begrepet "personopplysninger" omfatter alle data som kan brukes til å identifisere deg personlig. For detaljert informasjon om temaet databeskyttelse, vennligst se vår databeskyttelseserklæring, som vi har tatt med under denne kopien.

Dataopptak på vår nettside

Hvem er ansvarlig for opptak av data på denne nettsiden (dvs. "kontrolleren")?

Dataene på denne nettsiden behandles av operatøren av nettstedet, hvis kontaktinformasjon er tilgjengelig under avsnittet "Juridisk informasjon" på denne nettsiden.

Hvordan registrerer vi dataene dine?

Vi samler dataene dine som følge av at du deler dataene dine med oss. Dette kan for eksempel være informasjon du kommer inn i vårt kontaktskjema.

Våre IT-systemer registrerer automatisk andre data når du besøker nettstedet vårt. Disse dataene består hovedsakelig av teknisk informasjon (f.eks. Nettleser, operativsystem eller tid hvor nettstedet ble åpnet). Denne informasjonen registreres automatisk når du åpner nettstedet vårt.

Hvilke formål bruker vi dataene dine til?

En del av informasjonen genereres for å garantere feilfri levering av nettsiden. Andre data kan brukes til å analysere brukermønstrene dine.

Hvilke rettigheter har du så langt som din informasjon er bekymret?

Du har rett til å motta informasjon om kilden, mottakerne og formålene med dine arkiverte personlige data når som helst uten å måtte betale gebyr for slike opplysninger. Du har også rett til å kreve at dataene blir korrigert, blokkert eller utryddet. Ikke nøl med å kontakte oss når som helst under adressen som er beskrevet i avsnittet "Juridiske opplysninger" på denne nettsiden hvis du har spørsmål om dette eller andre databeskyttelsesrelaterte problemer. Du har også rett til å logge inn en klage hos det kompetente tilsynsorganet.

Videre har du under visse omstendigheter rett til å kreve begrensning av behandlingen av dine personopplysninger. For detaljer, vennligst se databeskyttelseserklæringen under avsnittet "Rett til begrensning av databehandling."

2. Generell informasjon og obligatorisk informasjon

Databeskyttelse

Operatørene av dette nettstedet og dets sider tar beskyttelse av dine personlige data veldig alvorlig. Derfor håndterer vi dine personopplysninger som konfidensiell informasjon og i samsvar med lovbestemte databeskyttelsesforskrifter og denne databeskyttelseserklæringen.

Når du bruker denne nettsiden, vil en rekke personlige opplysninger bli samlet inn. Personlige data omfatter data som kan brukes til å identifisere deg personlig. Denne databeskyttelseserklæringen forklarer hvilke data vi samler i tillegg til formålet vi bruker disse dataene for. Det forklarer også hvordan, og for hvilket formål informasjonen samles inn.

Vi anbefaler dermed at overføring av data via Internett (dvs. via e-postkommunikasjon) kan være utsatt for sikkerhetsgap. Det er ikke mulig å beskytte data mot tredjepartstilgang helt.

Informasjon om ansvarlig part (referert til som "kontrolleren" i GDPR)

Databehandlingscontrolleren på denne nettsiden er:

ISHA Quantum Metaphysics of NLS
HA Croese
E-post: info@nonlinearsystem.eu

Kontrolleren er den fysiske personen eller juridiske enheten som med andre tar beslutninger om formålene og ressursene for behandling av personopplysninger (f.eks. Navn, e-postadresser etc.).

Tilbakekalling av ditt samtykke til behandling av data

Et bredt spekter av databehandlingstransaksjoner er kun mulig underlagt ditt uttrykkelige samtykke. Du kan også når som helst tilbakekalle ethvert samtykke du allerede har gitt oss. For å gjøre det, er alt du trenger å gjøre, sendt oss en uformell melding via e-post. Dette skal ikke berøre lovligheten av datainnsamling som skjedde før tilbakekallingen.

Rett til å motsette seg innsamling av data i spesielle tilfeller; rett til å motsette seg direkte reklame (Art 21 GDPR)

I tilfelle at dataene behandles på grunnlag av Art. 6 Sect. 1 lit. e eller f GDPR, har du rett til når som helst å protestere mot behandlingen av dine personlige data basert på grunnlag av din unike situasjon. Dette gjelder også for enhver profilering basert på disse bestemmelsene. For å fastslå det juridiske grunnlaget, som enhver behandling av data er basert på, vennligst se denne databeskyttelseserklæringen. Hvis du logger inn en innvending, vil vi ikke lenger behandle dine berørte personopplysninger, med mindre vi er i stand til å presentere overbevisende beskyttelse verdig grunnlag for behandling av dataene dine, som overveier dine interesser, rettigheter og friheter eller om formålet med behandlingen er å påstå, utøve eller forsvare juridiske rettigheter (innsigelse i henhold til artikkel 21 Seks. 1 GDPR).

Hvis dine personopplysninger blir behandlet for å engasjere seg i direkte reklame, har du rett til når som helst å protestere mot behandlingen av dine berørte personopplysninger med henblikk på slik annonsering. Dette gjelder også profilering i den grad det er tilknyttet slik direkte reklame. Hvis du motsetter seg, vil dine personopplysninger senere ikke lenger bli brukt til direkte annonsering (innsigelse i henhold til artikkel 21 Seks. 2 GDPR).

Rett til å logge inn en klage hos det kompetente tilsynsorganet

Ved brudd på GDPR har de registrerte rett til å logge inn en klage hos et tilsynsorgan, særlig i den medlemsstat hvor de vanligvis opprettholder sin bosted, arbeidssted eller det sted hvor den påståtte brudd oppstod. Retten til å logge inn en klage er i kraft uansett eventuelle andre administrative eller rettssaker som er tilgjengelige som juridiske resurser.

Rett til dataportabilitet

Du har rett til å kreve at vi overleverer data som vi automatisk behandler på grunnlag av ditt samtykke eller for å oppfylle en kontrakt overlevert til deg eller en tredjepart i et vanlig maskinlesbart format. Hvis du skulle kreve direkte overføring av dataene til en annen kontroller, gjøres dette bare hvis det er teknisk mulig.

SSL og / eller TLS kryptering

Av sikkerhetshensyn og for å beskytte overføringen av konfidensielt innhold, for eksempel innkjøpsordre eller forespørsler du sender til oss som nettsideoperatør, bruker dette nettstedet enten et SSL- eller et TLS-krypteringsprogram. Du kan gjenkjenne en kryptert tilkobling ved å sjekke om adresselinjen til nettleseren skifter fra "http: //" til "https: //" og også ved å vise låsikonet i nettleserlinjen.

Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktivert, kan data du overfører til oss ikke leses av tredjeparter.

Krypterte betalingstransaksjoner på denne nettsiden

Hvis du er forpliktet til å dele betalingsinformasjonen din (f.eks. Kontonummer hvis du gir oss fullmakt til å debete bankkontoen din) med oss ​​etter at du har inngått en avtalebasert kontrakt med oss, er denne informasjonen nødvendig for å behandle betalinger.

Betalingstransaksjoner som bruker vanlige betalingsformer (Visa / MasterCard, debet til bankkontoen din) behandles utelukkende via krypterte SSL- eller TLS-tilkoblinger. Du kan gjenkjenne en kryptert tilkobling ved å sjekke om adresselinjen til nettleseren skifter fra "http: //" til "https: //" og også ved å vise låsikonet i nettleserlinjen.

Hvis kommunikasjonen med oss ​​er kryptert, vil tredjeparter ikke kunne lese betalingsinformasjonen du deler med oss.

Informasjon om, blokkering, utbedring og utryddelse av data

Innenfor rammen av gjeldende lovbestemmelser har du rett til når som helst å kreve opplysninger om dine arkiverte personlige data, deres kilde og mottakere, samt formålet med behandlingen av dataene dine. Du kan også ha rett til å få dine data rettet, blokkert eller utryddet. Hvis du har spørsmål om dette emnet eller andre spørsmål om personlige data, vennligst ikke nøl med å kontakte oss når som helst på adressen som er angitt i avsnittet "Informasjon som kreves ved lov".

Rett til å kreve begrensninger i behandlingen

Du har rett til å kreve innføring av begrensninger så langt som behandling av dine personopplysninger er opptatt. For å gjøre det, kan du kontakte oss når som helst på adressen som er angitt i avsnittet "Juridisk informasjon." Retten til å kreve begrensning av behandling gjelder i følgende tilfeller:

- I tilfelle du bestrider riktigheten av dine data som er arkivert av oss, vil vi vanligvis ha litt tid til å bekrefte dette kravet. I løpet av denne tiden denne etterforskningen pågår, har du rett til å kreve at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger.

- Hvis behandlingen av dine personopplysninger ble / blir utført på en ulovlig måte, har du muligheten til å kreve begrensning av behandlingen av dine data i stedet for å kreve utryddelsen av disse dataene.

- Hvis vi ikke trenger personopplysningene dine lenger, og du trenger dem for å utøve, forsvare eller kreve juridiske rettigheter, har du rett til å kreve begrensning av behandlingen av dine personopplysninger i stedet for utryddelse.

- Hvis du har gjort innsigelse i henhold til art. 21 Sekt. 1 GDPR, dine rettigheter og våre rettigheter må veies mot hverandre. Så lenge det ikke er bestemt hvem som interesserer, har du rett til å kreve en begrensning i behandlingen av dine personopplysninger.

Hvis du har begrenset behandlingen av dine personopplysninger, kan disse dataene - med unntak av arkivering - kun behandles underlagt ditt samtykke eller til å kreve, utøve eller forsvare juridiske rettigheter eller for å beskytte rettighetene til andre fysiske personer eller juridiske personer eller av viktige samfunnsmessige hensyn som er sitert av EU eller en EU-medlemsstat.

Avvisning av uønskede e-postmeldinger

Vi protesterer her mot bruk av kontaktinformasjon publisert i forbindelse med de obligatoriske opplysningene som skal oppgis i avsnittet "Juridisk informasjon" for å sende oss salgsfremmende og informasjonsmateriale som vi ikke uttrykkelig har bedt om. Operatørene på denne nettsiden og sidene forbeholder seg uttrykksretten til å treffe rettslige skritt ved uoppfordret sending av salgsfremmende opplysninger, for eksempel via SPAM-meldinger.

3. Opptak av data på vår nettside

Server loggfiler

Leverandøren av dette nettstedet og dets sider samler automatisk og lagrer informasjon i såkalte serverloggfiler, som nettleseren kommuniserer til oss automatisk. Informasjonen omfatter:

- Type og versjon av nettleseren som brukes

- Det brukte operativsystemet

- Henvisnings-URL

- Vertsnavnet til datamaskinen som har tilgang

- Tidspunktet for serverforespørselen

- IP-adressen

Disse dataene slås ikke sammen med andre datakilder.

Disse dataene er registrert på grunnlag av Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. Operatøren av nettstedet har en legitim interesse for den tekniske feilfri avbildningen og optimalisering av operatørens nettsted. For å oppnå dette må serverloggfilene registreres.

Kontakt skjema

Hvis du sender forespørsler til oss via vårt kontaktskjema, vil informasjonen som er oppgitt i kontaktskjemaet, samt eventuell kontaktinformasjon som er oppgitt der, bli lagret av oss for å håndtere forespørselen din og i tilfelle vi har ytterligere spørsmål. Vi deler ikke denne informasjonen uten ditt samtykke.

Derfor foregår behandlingen av dataene som er angitt i kontaktskjemaet utelukkende basert på ditt samtykke (Art. 6 Sect. 1 lit.a GDPR). Du har rett til å tilbakekalle til enhver tid samtykke du allerede har gitt oss. For å gjøre det, er alt du trenger å gjøre, sendt oss en uformell melding via e-post. Dette skal ikke berøre lovligheten av datainnsamling som skjedde før tilbakekallingen.

Informasjonen du har oppgitt i kontaktskjemaet, forblir hos oss til du ber oss om å utrydde dataene, tilbakekalle samtykket til arkivering av data, eller hvis formålet som informasjonen blir arkivert ikke lenger eksisterer (f.eks. Etter at vi har konkludert vårt svar på din forespørsel). Dette skal ikke berøre noen obligatoriske lovbestemmelser - særlig oppbevaringsperioder.

Behandling av data (kunde- og kontraktdata)

Vi samler inn, behandler og bruker personopplysninger bare i den grad det er nødvendig for etableringen, innholdsorganisasjonen eller endringen av det juridiske forholdet (datalager). Disse tiltakene er truffet på grunnlag av Art. 6 Sect. 1 lit. b GDPR, som tillater behandling av data for oppfyllelse av kontrakt eller for kontrakts handlinger. Vi samler inn, behandler og bruker personopplysninger om bruk av nettstedet vårt (bruksdata) i den utstrekning dette er nødvendig for at brukerne skal kunne benytte tjenestene og regne for dem.

De innsamlede kundedataene skal utryddes ved fullføring av ordren eller oppsigelsen av forretningsforholdet. Dette skal ikke berøre noen lovbestemte oppbevaringsmandater.

Dataoverføring ved avslutning av kontrakter for nettbutikker, forhandlere og forsendelse av varer

Vi deler kun personopplysninger med tredjeparter dersom dette er nødvendig i forbindelse med håndtering av kontrakten. for eksempel med selskaper som er betrodd forsendelsen av varer eller finansinstitusjonen som har ansvaret for behandling av betalinger. Eventuell videre overføring av data skal ikke forekomme eller skal bare skje hvis du har uttrykkelig samtykket til overføringen. Eventuell deling av data med tredjepart i fravær av ditt uttrykkelige samtykke, for eksempel for reklameformål, skal ikke forekomme.

Grunnlaget for behandling av data er Art. 6 Sect. 1 lit. b GDPR, som tillater behandling av data for oppfyllelse av kontrakt eller for for kontrakts handlinger.

Dataoverføring ved avslutning av kontrakter for tjenester og digitalt innhold

Vi deler kun personopplysninger med tredjeparter dersom dette er nødvendig i forbindelse med håndtering av kontrakten. for eksempel med finansinstitusjonen som har ansvaret for behandling av betalinger.

Eventuell videre overføring av data skal ikke forekomme eller skal bare skje hvis du har uttrykkelig samtykket til overføringen. Eventuell deling av data med tredjepart i fravær av ditt uttrykkelige samtykke, for eksempel for reklameformål, skal ikke forekomme.

Grunnlaget for behandling av data er Art. 6 Sect. 1 lit. b GDPR, som tillater behandling av data for oppfyllelse av kontrakt eller for for kontrakts handlinger.

4. Betalingsleverandører og forhandlere

PayPal

Blant andre alternativer tilbyr vi betaling via PayPal på vår hjemmeside. Leverandøren av denne betalingsbehandlingstjenesten er PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (heretter kalt "PayPal").

Hvis du velger betaling via PayPal, deler vi betalingsinformasjonen du oppgir med PayPal.

Retslig grunnlag for delingen av dataene dine med PayPal er Art. 6 Sect. 1 lit. en GDPR (samtykke) samt Art. 6 Sect. 1 lit. b GDPR (behandling for gjennomføring av kontrakt). Du har mulighet til når som helst å tilbakekalle samtykket til behandling av dataene dine. En slik tilbakekalling skal ikke ha noen innvirkning på effektiviteten av databehandlingstransaksjoner som skjedde tidligere.

Pin It Pinterest

Dele denne
feil: Varsling: Innholdet er beskyttet !!